Auteur en contact
Auteur

Dr. Lieuwe van Kampen (1955) is nieuwtestamenticus, exegeet, bijbelvertaler en docent. Hij werkte als docent aan de Universtiteit Utrecht en was wetenschappelijk vertaalcoördinator bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), voor o.a. de Nieuwe Bijbelvertaling en de Groot Nieuws Bijbel. Verder werkte hij als godsdienstdocent en als eindredacteur van de herziening van Het Boek (IBS). Ook was hij een tiental jaren hoofdredacteur van Met Andere Woorden, het tijdschrift over bijbelvertalen van het NBG.

Interview door Joop van der Elst voor o.a. de Reformatorische Omroep, februari 2018:
Interview

Contact

Reacties op Jezus volgens Johannes zijn van harte welkom op:
jezusvolgensjohannes[at]gmail.com

Verantwoording en copyright

Ontwerp en uitwerking van deze website zijn van ondergetekende.
Alle rechten zijn voorbehouden.
Citeren is toegestaan met bronvermelding.
Reacties zijn van harte welkom.

Lieuwe van Kampen

Lieuwe van Kampen