Lieuwe van Kampen, Jezus volgens Johannes[Zie ook mijn website www.famula.nl]

Dit is mijn nieuwste boek, over het Johannesevangelie. De tekst die mij al sinds mijn zeventiende intrigeert, inspireert, uitdaagt om stelling te nemen ten aanzien van de centrale gedachte: wie is Jezus, wie is God? De reacties zijn positief, kennelijk daagt het boek uit om zelf na te denken over wat de tekst, Johannes, ons wil vertellen over Jezus en daarmee over God.
Op deze website vindt u reacties op dit boek en enige informatie over bijbelvertalen.

omslag


Lieuwe van Kampen
Jezus volgens Johannes. Meelezen met de evangelist
Uitgave: Royal Jongbloed 2016 - ISBN 978-90-8525-052-4

Te verkrijgen voor € 24,95 via de boekhandel (liefst)
en (o.a.): BOL.com

Het boek wordt getipt in Dagblad Trouw:


Getipt in Trouw


Er staat in dit stukje dat volgens mij Jezus God zelf is, maar mijn stelling is dat dit volgens de evangelist Johannes zo is. Overigens is het onjuist dat ik met dit boek een bijdrage wil leveren aan genoemd debat, daarom is onderstaande recensie adequater.


Zie ook de recensie van Rien van den Berg in het Nederlands Dagblad van 6 januari 2017:
Recensie Nederlands Dagblad - als u een account heeft van het ND
Of download de pdf-versie ervan: Recensie Van den Berg

Enkele citaten daaruit:
Het boek van Van Kampen is een prachtige, nauwgezette lezing van de Griekse tekst van het evangelie, toegankelijk voor de leek die verdieping zoekt.”
“een zeer waardevol boek”
“Van Kampen doet wetenschappelijke tekststudie, op een hoog niveau voor bovengemiddeld geïnteresseerde lezers.”
“een goudmijn voor Bijbelstudie ... op welk een toegankelijk niveau!”
“Jezus volgens Johannes ... volgt zorgvuldig, aandachtig en respectvol de precieze tekst van het evangelie, en dat levert een ... waardevolle diepteboring op.”
Uit: Rien van den Berg, ‘Johannes, twee benaderingen’, in: Nederlands Dagblad, 6 januari 2017, pag. 7 (van Bijlage Gulliver)


Jezus volgens Johannes

De apostel Johannes wilde in zijn Evangelie aan ons doorgeven wat hij ervaren had in de tijd dat hij Jezus kende. Deze website bevat enkele gedeelten uit mijn boek over het Johannesevangelie, met name de Inleiding en een deel over wat vertalen is.

Achterflaptekst

Van tijd tot tijd laait de discussie weer op naar de vraag of Jezus van Nazareth een historische figuur is. Die discussie is echter allang beslecht: Jezus heeft werkelijk bestaan. De echte vraag is: wie of wat was deze mens? Het Johannesevangelie is daar heel helder over: Jezus uit Nazareth is God zelf.
Ja, maar dat kan niet, zeggen wij, moderne mensen. Toch is het wat Johannes zegt. Dit boek laat zien hoe de evangelist dit wil aantonen. Daarbij ondersteunen taalkundige argumenten de lezer in het verstaan van het Johannesevangelie. Jargon en discussie worden vermeden, om de lezer zo dicht mogelijk bij de (Griekse) tekst van het Johannesevangelie te laten komen.
Dit boek is kortom bedoeld voor iedereen die werkelijk geïnteresseerd is in wat Johannes nu precies zegt. Het is geen theologisch commentaar en geen vrijblijvende verzameling van thematische overdenkingen. In de uitleg wordt de tekst op de voet gevolgd en wordt de lezer uitgenodigd die leestocht mee te gaan.

Exegese

Bij mijn exegetische werk is het altijd helpend geweest om bij de uitleg van teksten zowel de letterlijke betekenis als de allegorische, geestelijke betekenis in ogenschouw te nemen. (In de middeleeuwse exegese deed men iets soortgelijks.) Het verraste mij om te ontdekken dat in het Johannesevangelie de letterlijke betekenis van de tekst vaak ontstellender is dan de geestelijke. Ofwel: lees maar eens wat er echt staat.
Mijn publicatie Jezus volgens Johannes (Uitgeverij Royal Jongbloed, Heerenveen 2016) gaat daarover.

Een belangrijke leidraad voor mij is altijd de volgende zin van Eduard Schweizer geweest:
“Wenn also unser Satz ‘Ich bin der wahre Weinstock’, ‘Ich bin der rechte Hirte’ usw. nicht formal ganz unglücklich gebaut ist, dann bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit: die seltsame und überraschende Möglichkeit, daß dieser Satz nichts anderes ist als eigentliche Rede und daher streng wörtlich genommen werden muß.”<
(Eduard Schweizer, Ego Eimi, Göttingen 1939, p. 117)


Lieuwe van Kampen© 2016, L. van Kampen
(update: okt2021)